• Chính Ta là ánh sáng của thế giới , người nào theo Ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. (Thánh Kinh tân ước,     Giăng 8'12)

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Cơ Đốc ? Phải chăng là 

hoạn nạn, cực khổ , bắt bớ , đói khát ,trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo?

                                                                                                              (La Mã8:35)

                                                                                                                        2021.11.13

Thưa quý  ông bà ,  anh chị người Việt Nam sống ở Tokyo và các khu vực ở Nhật Bản!

Xin chào! Tôi tên là Sezai Michiharu, mực sư trong một giáo hội "Mabashi Christ Church" ở Tokyo. Tôi  đã  du lịch đến Há Nội trong năm 2018, chỉ có thời gian hai tuần. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên rồi vì vẻ ngoài thành phố thay đổi nhiều so với năm 1995, khi tôi đã về Tokyo từ Việt Nam sau khi tôi đã làm việc ba năm trong một văn phòng ở Hồ Chí Minh của một công ty xuất nhập khẩu  Nhật Bản. (2021.8.26)

 

 

 

 


Đừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng , một nhiềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người.

(Thánh kinh Tân ước  lu-ca 2;10)          2021.12.12